در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Designers' Guide to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2: Design of Concrete Structures Eurocode 2

    R. Narayanan Andrew Beeby

Click on cover to enlarge.
5 - 6Hours to read