×
  • Big Data Computing and Communications: First International Conference, BigCom 2015, Taiyuan, China, August 1-3, 2015, Proceedings

    Yu Wang Hui Xiong Shlomo Argamon XiangYang Li JianZhong Li (eds.)

Click on cover to enlarge.