در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Кавитация. (Cavitation, 1972)

    Пирсол И.С. Перевод с английского Ю.Ф.Журавлева. Под редакцией с предисловием и дополнением Л.А.Эпштейна.

Click on cover to enlarge.
2 - 3Hours to read