• Yusuke Arima Yuji Teramura Hiromi Takiguchi Keiko Kawano Hidetoshi Kotera (auth.) Avraham Rasooly Keith E. Herold (eds.)