×
  • Advances in Neural Networks – ISNN 2007: 4th International Symposium on Neural Networks, ISNN 2007, Nanjing, China, June 3-7, 2007, Proceedings, Part II

    Hongwei Wang Hong Gu (auth.) Derong Liu Shumin Fei Zengguang Hou Huaguang Zhang Changyin Sun (eds.)

Click on cover to enlarge.
30 - 32Hours to read