در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Водоподготовка в энергетике : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям ''Тепловые электрические станции'' и ''Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях'' направления подготовки дипломированных специалистов ''Теплоэнергетика''

    Копылов, Анатолий Сергеевич Лавыгин, Василий Михайлович Очков, Валерий Федорович

Click on cover to enlarge.