در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Applications of Evolutionary Computation: EvoApplicatons 2010: EvoCOMPLEX, EvoGAMES, EvoIASP, EvoINTELLIGENCE, EvoNUM, and EvoSTOC, Istanbul, Turkey, April 7-9, 2010, Proceedings, Part I

    Marc Ebner Richard A. Watson Jason Alexander (auth.) Cecilia Di Chio Stefano Cagnoni Carlos Cotta Marc Ebner Anikó Ekárt Anna I. Esparcia-Alcazar Chi-Keong Goh Juan J. Merelo Ferrante Neri Mike Preuß Julian Togelius Georgios N. Yannakakis (eds.)

Click on cover to enlarge.
14 - 16Hours to read