در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • 'Русское именное словоизменение'' с приложением избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию; ''Russian Nominal Morpholgy'' and Selected Works on Russian Language and General Linguistics

    Андрей Анатольевич Зализняк Andrey A. Zalizniak

Click on cover to enlarge.
17 - 19Hours to read