• Heisuke Nakagawa Minoru Sato Delbert M Gatlin III