در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • REWAS 2016 : towards materials resource sustainability ; proceedings of a symposium sponsored by the Recycling and Environmental Technologies Committee, the Materials and Society Committee, the Extraction & Processing Division, and the Light Metals Division of the Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS 2016, 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18, Downtown Nashville, Tennessee, Music City Center

    TMS Randolph E. Kirchain Bart Blanpain Christina E. M. Meskers Elsa Olivetti Diran Apelian John Howarter Anne Kvithyld Brajendra Mishra Neale R. Neelameggham Jeffrey S. Spangenberger

Click on cover to enlarge.