در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Magnesium technology 2016 : proceedings of a symporsium sponsored by Magnesium Committtee of the Light Metals Division of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) held during TMS 2016, 145th Annual Meeting & Exhibition, February 14-18 Downtown Nashville, Tennessee, Music City Center

    Manuel, Michele V. Neelameggham, Neal Ramaswami Singh, Alok Solanki, Kiran Nainmal

Click on cover to enlarge.
9 - 10Hours to read