در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • How to Say It to Sell It: Key Words, Phrases, and Strategies to Build Relationships, Boost Revenue, and Beat the Competition

    Sue Hershkowitz-Coore

Click on cover to enlarge.