در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Связи с общественностью. Составление документов: теория и практика :, учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030602

    Данилина В.В. Луканина М.В. Минаева Л.В. Салиева Л.К.

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read