در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Результаты эксперимента по изучению готовности первоклассников к обучению в школе: Аналитические материалы

    Центр оценки качества образования ИСМО РАО. Авторский коллектив: А.Л. Венгер, д.псих.н. О.В. Даниленко И.В. Ермакова к.псих.н., Г.С. Ковалева, к.п.н. (руководитель), Н.В. Нурминская

Click on cover to enlarge.
1 - 2Hours to read