در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Руководство по товароведению с необходимыми сведениями из технологии ∕ Император. Моск. практ. акад. коммер. наук. Ч. 1

    сост. А. М. Бочвар и др. под ред. Я. Я. Никитинского и П. П. Петро

Click on cover to enlarge.
18 - 20Hours to read