در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Моделирование траекторий нейтронов при расчете реакторов методом Монте-Карло

    Франк-Каменецкий А.Д.

Click on cover to enlarge.