در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Внутрифирменное управление, учет и информационные технологии: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям ''Бухгалт. учет, анализ и аудит'', ''Налоги и налогообложение'', ''Финансы и кредит''

    Бородулин А.Н. Заложнев А.Ю. Шуремов Е.Л.

Click on cover to enlarge.
3 - 4Hours to read